Werkateliers

Samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken we vraagstukken uit over ruimtelijke kwaliteit. We doen dit in Werkateliers. Een Werkatelier is maatwerk en wordt afhankelijk van de wens van de opdrachtgever samengesteld. Na een verkennend gesprek bekijken we samen met de opdrachtgever voor welke opgave we staan, welke sessievorm en welk eindproduct wenselijk is. Dit kan uiteenlopen van een enkele sessie met een beeldverslag tot een serie sessies met een uitgebreid adviesrapport met kaartmateriaal als eindproduct.

Onderstaande voorbeelden zijn een representatieve greep uit de Werkateliers die we in het afgelopen jaar hebben afgerond. Wilt u ook samen met ons een Werkatelier uitwerken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak voor een verkennend gesprek te maken.

De Werkateliers worden voor 40% gesubsidieerd door de provincie Overijssel met een maximum van 4.000 euro per Werkatelier.

1