Werkateliers

Een Werkatelier is maatwerk en wordt afhankelijk van de wens van de opdrachtgever samengesteld. Na een verkennend gesprek bekijken we samen met de opdrachtgever voor welke opgave we staan, welke sessievorm en welk eindproduct wenselijk is. Dit kan uiteenlopen van een enkele sessie met een beeldverslag tot een serie sessies met een uitgebreid adviesrapport met kaartmateriaal als eindproduct.

  • Klein werkgebied
  • Toepassingsgericht
  • Vaak eenmalig

De Werkateliers worden voor 40% gesubsidieerd door de provincie Overijssel met een maximum van 4.000 euro per Werkatelier.

Naar de werkateliers