Projecten

AtelierOverijssel agendeert en verkent actuele vraagstukken die impact hebben op ons landschap. Zoals mobiliteit en economie. De overgang van oude economie naar nieuwe en circulaire economie heeft gevolgen voor het landschap. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop mobiliteit verandert. Auto’s die niet meer door mensen bestuurd worden vragen om andere inrichting van wegen en straatmeubilair. Of heel concreet en actueel – vervuilende auto’s en vrachtwagens die binnensteden niet meer in kunnen terwijl binnensteden wel bereikbaar moeten blijven. Nieuwe technologieën zoals blockchain en smart-toepassingen veranderen de manier waarop overheden werken en besturen. Ook dit heeft invloed op de inrichting van ons (stedelijk) landschap.

Ook de manier waarop we ons voedsel produceren verandert. Kiezen we voor intensieve productie op weinig plekken en geven we het landschap voor grote delen terug aan de natuur ter versterking van de biodiversiteit of kiezen we voor biologisch natuurlijk boeren?