Ontwerpend onderzoek

Ontwerpend onderzoek fungeert als middel voor experiment en vernieuwing, om verdieping op een thema of gebied te bereiken en kennisontwikkeling te realiseren. Deze kennis zetten we in bij werkateliers, ateliers XXL en andere activiteiten.