Ateliers XXL

Ateliers XXl hebben als doel de opgave voor een gebied vast te stellen waarbij onder andere waardenketens voor de gebiedsontwikkeling in kaart worden gebracht. Waar mogelijk zetten we in op kwaliteitsborging door langer in het proces te acteren of meer inbreng te leveren in de vorm van verkennend ontwerp.  

  • Doel: opgave voor gebied in kaart brengen
  • Groot werkgebied
  • Veel partijen
  • Open en vaak complexe vraagstelling
  • Meer ruimte voor ontwerp