AtelierOverijssel wil ruimtelijke kwaliteit met maatschappelijke meerwaarde realiseren. Dit doen we in continue wisselwerking tussen de kleine en grote schaal, het korte en lange termijn perspectief en in samenwerking met overheid, ruimtelijke partners en het gebied waar we werken.

We onderscheiden daarbij drie inhoudelijke programmalijnen, waarvan één vrije lijn. Vanuit deze programmalijnen verkennen we de complexe ruimtelijke opgaven in de regio, agenderen, innoveren adviseren en prikkelen we.

De programmalijnen komen voort uit de actuele en toekomstige vraagstukken. In Overijssel vinden verschillende transities plaats op het gebied van energie, klimaat, landbouw, binnensteden en technologie. Deze hebben gevolgen voor het landschap: hoe gaan we met de ruimte en haar kwaliteiten om, hoe leggen we nieuwe verbindingen tussen mensen en de grote opgaven waar Overijssel voor staat?

De programmalijnen:

Landschap en economie

verdienmodellen en nieuwe verschijningsvormen

Energie en klimaatadaptie

perspectief op lokaal en regionaal niveau

Experiment en vernieuwing

kraamkamer voor nieuwe kennis