Een aantal keer per jaar schrijft Ingeborg Thoral, onze atelierleider, een Atelierbericht. Haar laatste bericht van december 2017 gaat  over Vliegbasis Twenthe. Hierin geeft zij haar visie op de brede samenwerking en spreekt de hoop uit op de komst van een gebiedsregisseur en een georganiseerd platform. Zij ziet in het gebied genoeg mogelijkheden om een spannend evenwicht tussen natuur en cultuur te bereiken, met een mix aan elementen uit het verleden en het heden. 

Eerder (juli 2017) schreef zij een bericht over de toegevoegde waarde van evenmenten in de (publieke) ruimte naar aanleiding van de IJsselbiënnale 2017. 

Haar eerste bericht schreef zij eind 2016 / begin 2017 over slimme burgerparticipatie.