Toekomst van de stad
Naam:  Bovenhavenstraat Kampen
Opdrachtgever: Gemeente Kampen
Betrokkenen:  Gemeente Kampen
Datum:  Voorjaar 2017
Opgave:  De gemeente Kampen heeft diverse ruimtelijke visies ontwikkeld voor het gebied de Bovenhaven maar onder andere de crisis heeft ertoe geleid dat het gebied niet tot ontwikkeling is gekomen. Ondanks haar ligging vol potentie en strategische ligging. De gemeente Kampen heeft AtelierOverijssel gevraagd om
gezamenlijk een basis te ontwikkelen waarop de gemeente een heldere visie voor het hele gebied Bovenhaven kan formuleren. Met deze visie wordt een stip op de horizon gezet voor wat betreft
programma en ontwerp en proces. Initiatieven kunnen hieraan inspiratie ontlenen en tevens hieraan getoetst worden. De visie zal als instrument dienen voor toekomstige ontwikkelingen.
Doel van het werkatelier: ambitie en realisme bij elkaar brengen.
Aanpak:  Het werkatelier is begonnen met een inventarisatie van ieders doel voor deze bijeenkomst. Over het algemeen was de reactie als volgt: Een integraal, realistisch plan en strategie voor de korte termijn. Het plan dient haalbaar te zijn waarbij elke stap in de fasering haalbaar dient te zijn. In groepen van 2 personen is door het plangebied gelopen waarbij er zoveel mogelijk mensen
aangesproken zijn met de volgende vragen:
– Wat valt u op aan de plek?
– Wat is voor u de betekenis van de plek of wat kan die hebben?
– Wat mag er absoluut niet gebeuren?Na het veldonderzoek zijn er diverse discussies gehouden. Ten eerste is individueel bekeken wat de kansen en opgaven waren voor de stad Kampen en daarnaast is de potentie van het plangebied bepaald. Met als basis de uitkomsten van het veldonderzoek en de discussie zijn kansen verder uitgediept en geschetst.
Resultaat: Kansen, potentie en opgaven van het gebied zijn in kaart gebracht, vervolgstappen vastgesteld.
Related Projects