Stad en dorp
Naam: Uitbreiding s’Heerenbroek
Opdrachtgever: Gemeente Kampen
Betrokkenen: Inwoners, gemeente
Datum: Juni en september 2014
Opgave: Gezamenlijk met de (toekomstige) bewoners een aantal gezamenlijk gedragen uitgangspunten vastleggen ten aanzien van nieuwbouw op de betreffende locatie.’s-Heerenbroek ligt aan de rand van Polder Mastenbroek, een van de oudste polders van Nederland en maakt onderdeel uit van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Vanwege de kwaliteiten van de plek acht AtelierOverijssel, maar ook gemeente Kampen en de provincie Overijssel, het van belang om op een manier te bouwen die bij de plek past. De kenmerken van het bestaande dorp en het omringende landschap kunnen dienen hierbij als uitgangspunt te dienen.
Aanpak: Onder begeleiding van drie architecten, medewerkers van de gemeenten en adviseurs van AtelierOverijssel is er met bewoners gesproken over hoe men in ’s-Heerenbroek zou willen bouwen, of men hierbij een gezamenlijk beeld voor ogen heeft en wat men bij het dorp vindt passen. Hierbij is gesproken over drie aspecten die bij nieuwbouw van belang zijn: situering, vormgeving en kleur, materiaal en detail.
Resultaat: Advies beeldkwaliteit gebouwen en openbare ruimte.
Documenten: verslag dorps bouwen in s-Heerenbroek
Related Projects