Landgoederen
Naam: Toekomstvisie Landgoed de Oosterhof in Rijssen.
Opdrachtgever: Gemeente Rijssen-Holten
Betrokkenen:

Frans Lentelink – IVN

Johan Brinkers – gemeente Rijssen Holten

Gerard ten Bolscher – gemeente Rijssen Holten

Jeroen Korenromp – gemeente Rijssen Holten

Jos Terwoerds – gemeente Rijssen Holten

Mariël Kok – Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Rob van Dongen – Waterschap Vechtstromen

Bas Worm – Waterschap Vechtstromen

Rolf Halverhout – Toerisme Rijssen Holten

J. Bakker – Rijssense Musea

R. Rozemuller – Kring Werkgevers Rijssen

Datum: Januari en maart 2015
Opgave: Landgoed De Oosterhof is een openbaar parkgebied rondom een oude havezathe in eigendom van de gemeente Rijssen-Holten. De gemeente wil een duidelijkere visie ontwikkelen op de toekomst van het hele gebied. De aanleidingen hiervoor zijn van technische aard en hebben te maken met de waterkwaliteit, de grondwaterstand en met kwaliteit van de bomen.
Aanpak:  In twee werksessies hebben de deelnemers zich gebogen over de toekomst van het landgoed, waarbij de waterproblematiek en de ruimtelijke en functionele invulling aan de orde kwamen.
Resultaat: Aan het eind van het tweede werkatelier is een aantal conclusies getrokken, gebaseerd op de bevindingen van de twee bijeenkomsten. Daarbij gaat het om een drietal thema’s. (1)Draagkracht, vanuit de politiek, maar ook vanuit de omwonenden. (2)Strategie en randvoorwaarden, technische voorwaarden voor het watersysteem en een landschapsplan doorvertaald in een beheerplan. (3) Geld, de toekomstplannen moeten gefinancierd worden, dit kan de gemeente niet allemaal zelf betalen. Er moeten dus andere potjes worden gevonden.
Documenten: Atelierverslagen 1ste en 2de werksessie, rapportage Toekomstvisie Landgoed de Oosterhof.
Related Projects