Gebiedsmarketing, Recreatie en Toerisme

Naam:

Toegangspoorten Nationaal Park Weerribben-Wieden.

Opdrachtgever: Projectgroep Toegangspoorten Nationaal Park Nieuwe Stijl.
Betrokkenen: Projectgroep Toegangspoorten Nationaal Park Nieuwe Stijl, gemeente Steenwijkerland, lokale (recreatieve) ondernemers, terreinbeheerders, marketingpartners, externe deskundigen en bewoners.
Datum: Maart – april 2016
Opgave:

Doel van het Atelier is het ontwikkelen van een samenhangend stelsel van toegangspoorten voor het Nationaal Park Weerribben-Wieden, met als beoogd resultaat:

  • Duidelijker identiteit voor het gebied;
  • Met meer focus op rijkdom cultuurhistorie (naast de natuur);
  • Meer publiek;
  • Betere spreiding van publiek over het Nationaal Park en door het jaar heen;
  • Meer inkomsten.

Met als randvoorwaarden: respect voor de natuur, financiële haalbaarheid en duurzame exploitatie.

Aanpak: AtelierOverijssel organiseerde een drietal werkateliers waarin samen met de projectgroep, ondernemers, terreinbeheerders, lokale belangen, marketingpartners en extern deskundigen waaronder kunstenaars werd ingezoomd op de verschillende aspecten waarmee de visie kon worden vormgegeven (verhalen, locaties, routing, voorzieningen, doelgroepen, ruimtelijk ontwerp).
Resultaat:

In het Nationaal Park Weerribben-Wieden is het overkoepelende verhaal ‘leven met water’.

Per locatie zijn de dominante verhalen van die plek gedefinieerd. Deze worden uitgedragen en vormgegeven en hebben hun oorsprong in de historie, maar zijn ook vandaag de dag nog aanwezig en belangrijk. De link tussen verleden, heden en toekomst is vwaardevol. Alle locaties gezamenlijk geven een rijk gevarieerd beeld van het gebied. De bezoeker wordt op deze manier verleid om ook de andere locaties te bezoeken om het hele verhaal te leren kennen.

Naar aanleiding van een ruimtelijke analyse van het gebied en de uitgebreide kennis over de lokale hotspots van de deelnemers is er een vijftal zones onderscheiden waarin de belangrijkste toegangspoorten en doelbestemmingen liggen. Voor de verschillende zones gaat een serie landmarks (een zorgvuldig en aantrekkelijk vormgegeven familie van ruimtelijke elementen in verschillende types en maten) bijdragen aan de samenhang in beleving en routing in het gebied. De landmarks hebben een signaalfunctie en vormen in de meeste gevallen een markering van plaatsen waar bezoekers informatie over het gebied krijgen (het verhaal en praktische informatie), waar activiteiten of routes starten. Wij adviseren de landmarks te maken van een gebiedseigen materiaal waardoor ook dit bijdraagt aan de beleving en identiteit van het Nationaal Park.

“Durf te kiezen – zorg voor samenwerking en draagvlak – houd regie – durf te beginnen.”

AtelierOverijssel organiseert in september 2017 tevens een Werkatelier voor Staatsbosbeheer met als doel de “poort” Ossenzijl te revitaliseren.

Documenten: Atelierverslag
Related Projects