Gebiedsmarketing

Naam:

Reggedal; marketing en promotie

Opdrachtgever:

Regiegroep Reggedal

Betrokkenen:

Jan van Oene – provincie Overijssel

Henk van Triest – gemeente Wierden

Harro Meijer – gemeente Hellendoorn

Jessica Winter – Landschap Overijssel

Evert Dijk – Landschap Overijssel

Gerdrik Bruins – waterschap Vechtstromen

Rien Mol – Voorzitter Regiegroep Reggedal (landgoed het Rheins)

Bert van de Maat – Regiegroep Reggedal (Molke)

Wilma Ellenbroek – Regiegroep Reggedal (natuurcamping Lemeler Esch)

Paul Caumanns – Regiegroep Reggedal (Gastenboerderij de Ziel)

Hennie Boswinkel – Regiegroep Reggedal (landgoedboerderij Kolhoop)

Jan Pastink – Regiegroep Reggedal (Reggevallei)

Herman Pronk – Regiegroep Reggedal (Wilgenwaerd)

Anne Blok – De Stadsfabriek, opsteller inspiratieboek “samen maken we het Reggedal”

Willem Blok – Mede opsteller inspiratieboek “samen maken we het Reggedal”

Eleon de Haas – Cultuurmakelaar WT4

Rolf Halverhout – Toerisme Rijssen-Holten

Gert Jan Jacobs – Twents Bureau voor Toerisme

Adri Ooms – Toeristisch gebiedsregisseur

Henk van Voornveld – Marketing Oost

Willem Roerdink – inwoner

Datum: 2 maart 2015
Opgave:

De Regge is de afgelopen jaren getransformeerd van een kanaal met als voornaamste doel waterafvoer naar een beek die je kunt ervaren en beleven. De ‘nieuwe’ Regge biedt kansen voor de vrijetijdseconomie. Om deze kansen in beeld te brengen en een fundament te leggen voor nieuwe samenwerkingsvormen in het gebied hebben de zes Regge-gemeenten en het waterschap Vechtstromen het initiatief genomen om een vrijetijdsprogramma op te stellen. In samenwerking met ondernemers en organisaties uit het Reggedal is in januari 2013 ‘Reggedal Vrijetijdsagenda, samenwerken aan een gastvrij Reggedal’ opgesteld.

De Vrijetijdsagenda constateert dat gezamenlijke promotie en marketing de ondernemers kan verbinden en de regio Reggedal op de kaart kan zetten als toeristisch gebied. Insteek is om in de promotie de unieke ruimtelijke kwaliteiten beter en gezamenlijk uit te dragen. In het werkatelier werd handen en voeten gegeven aan de gemeenschappelijke marketing en promotie van het Reggedal.

Aanpak: Na drie inspirerende lezingen over de kwaliteit van het Reggedal en inspirerende voorbeelden van gebiedsmarketing op andere plekken werd er in groepen gediscussieerd over de identiteit en branding (wat gaan we vermarkten?) van het Reggedal. In het tweede blok werd ingegaan op de regiomarketing en acties (marketing, samenwerking, beleving). Aan het eind van de dag werden de resultaten gepresenteerd aan bestuurders van waterschap en gemeenten.
Resultaat:

Uit het atelier kwam een kernboodschap: het Reggedal is… een prachtig, opnieuw vormgegeven beekdallandschap dat volop de ruimte heeft gekregen om vrij te meanderen langs landgoederen, Twentse erven, historische dorpen en stadjes, de Sallandse Heuvelrug, uitmondend in de Vecht. Het gebied nodigt uit om op ontdekking te gaan, te struinen langs het water en door de natuur, en door actief bezig te zijn in de buitenlucht tot bezinning te komen (body en mind resetten). Een ontdekking van verschillende sferen die samenhangen met de dynamiek van het water: van een rustig, kabbelend brongebied, via een opener, landelijk middendeel, naar een ruiger en wilder deel bij de monding.

Aan het eind van de dag is een actieplan opgetekend: alle acties zijn op kaarten geschreven die vervolgens verdeeld zijn onder de deelnemers, zo dragen zij gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het actieplan.

Documenten: Atelierverslag
Related Projects