Gebiedsmarketing, Recreatie en Toerisme
Naam: Poort bezoekerscentrum Nationaal Park Wieden – Weerribben, Ossenzijl
Opdrachtgever: Staatsbosbeheer
Betrokkenen: De gemeente Steenwijkerland, verschillende ondernemers en bewoners en provincie.
Datum:  September 2017
Opgave: Gelegen aan de noordkant van het Nationaal park Weerribben-Wieden, in de gemeente Steenwijkerland, ligt in Ossenzijl een bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer. Dit centrum aan de Hoogeweg vormt de noordelijke toegangspoort van het Nationaal park Weerribben-Wieden.
Welke betekenis kan de plek en het gebouw krijgen voor het Nationaal Park en haar omgeving? AtelierOverijssel organiseert een werkatelier over de toekomst van het bezoekerscentrum en de directe omgeving ervan. Door middel van een werkatelier worden de eerste ideeën en kansen voor de plek onderzocht. Het doel van het werkatelier is om in gezamenlijkheid een realistisch toekomst scenario voor de plek te definiëren, dat gedragen wordt door de aanwezigen. Hierbij krijgen alle betrokken partijen een gelijkwaardige inbreng in het proces.
Aanpak:

Na een voorstelronde waarin de diverse stakeholders ook aangeven wat hun rol en betekenis is voor de plek. Daarna bepalen we de “krachten/thema’s” bepaald die van invloed zijn op het toekomst van de plek.  Deze thema’s geven inzicht in hoe krachten elkaar versterken en welke met elkaar botsen. De ruimtelijke vertaling wordt een hulpmiddel voor de verdere gesprekken en discussies tijdens de dag. Daarna gaan we dromen!

In een aantal multidisciplinaire groepen wordt daarna een gezamenlijk scenario geschetst voor de plek waarbij ook wordt bepaald wat de strategie is en hoe het stappenplan eruit gaat zien.

Resultaat:
  • Een analyse op diverse schaalniveaus en ambitieniveaus wat de toekomst van de plek kan zijn.
  • Een gezamenlijk gedragen toekomstscenario voor de plek en haar omgeving, zowel ruimtelijk, financiële, natuurlijk/ecologisch, recreatief en sociaal.
  • Een grafisch verbeeld stappenplan of route hoe het vervolg kan worden bereikt. Dit vervolg is een uitvoerbaar en financierbaar plan wat er uiterlijk 2018 moet liggen.
  • Een strategie bepalen hoe de eerste stappen kunnen worden gezet. Welke impulsen zijn nodig om partijen te “verleiden” om een volgende stap te kunnen nemen.
Related Projects