Co-creatie en initiatief, Duurzaamheid & klimaatadaptie
Naam: Ontwerpatelier IJsselbiënnale
Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Betrokkenen: Opdrachtgever en omwonenden, Tauw
Datum: Juni en juli 2017
Opgave:

De IJsselbiënnale is een kunstinitiatief dat tweejaarlijks georganiseerd wordt langs de IJssel. 2017 is de eerste editie die in het teken staat van de invloeden van de klimaatverandering op ons rivierenlandschap.

Centrale vraag is: Hoe kan het gebied met de grote en complexe ontwikkelingen klimaatadaptie en energietransitie omgaan terwijl de waarden en kwaliteiten behouden blijven?

Aanpak: Door middel van interviews met professionals en gesprekken met bewoners (georganiseerd door Tauw) is kennis opgedaan over de IJssel. De uitkomsten vormen de basis voor het ontwerpatelier en leiden tot een integraal document waarin de IJssel centraal staat in relatie tot het thema klimaatadaptatie. Dit wordt een inspiratie document voor de toekomst van het gebied de IJsselvallei met als centraal thema klimaatadaptie en energietransitie.
Resultaat: Verslag bewonersgesprekken IJsselbiennale
Related Projects