Herbestemming, Leegstand & onderprogrammering, Stad en dorp

Naam:

Nieuwe buren in Loo

Opdrachtgever:

Gemeente Deventer

Betrokkenen:

Gemeente Deventer, Provincie Overijssel, bewoners Loo/beoogde starters, bestuursleden vereniging Wonen in Loo, vereniging Wonen in Loo en de grondeigenaar.

Datum:

28 januari 2016

Opgave:

De leefbaarheid van Loo dreigt achteruit te gaan door vergrijzing en het wegtrekken van jongeren omdat er geen betaalbare woningen voor jonge starters zijn. Nu is er in Loo een groep van 4 tot 6 jongeren die geïnteresseerd zijn in een starterswoning in Loo. De opgave is een locatie te vinden voor een vier-onder-een-kap, met vier wooneenheden van elk circa 100 m2, allen met twee slaapkamers en met of zonder gezamenlijk bijgebouw. De tuin mag heel klein zijn. Waarbij de kosten per koper niet meer mogen zijn dan €160.000,-. Het doel van het werkatelier is om de mogelijkheden te verkennen voor een haalbaar en betaalbaar plan voor vier woningen zodanig dat de bewoners en betrokkenen er enthousiast van worden.
Aanpak: Voor de bepaling van de locatie is er gekeken naar de ruimtelijke randvoorwaarden: Het provinciaal en gemeentelijk beleid en de karakteristieken van de omgeving. Daarnaast is gekeken naar de financiële randvoorwaarden. In het atelier zijn een drietal locaties uitgewerkt, waarna de voor- en nadelen zijn bediscussieerd.
Resultaat: De voorkeursvariant is vervolgens verder uitgewerkt en aan de hand hiervan is een roadmap opgesteld waarin de vervolgstappen voor de initiatiefnemers zijn aangegeven.
Documenten: Atelierverslag
Related Projects