Recreatie en Toerisme, Stad en dorp

Naam:

IJsseloever Noordzijde Kampen

Opdrachtgever:

Gemeente Kampen

Betrokkenen:

 • Kees Brugman – Gemeente Kampen
 • Linda Zaaijer – Gemeente Kampen
 • Carla van Hooff – Gemeente Kampen
 • Warner Poortman – Gemeente Kampen
 • Michiel van Dongen – Delta Ontwerp Platform, Ministerie IenM
 • Bert Jansen – Rijkswaterstaat
 • Hugo van Dijk – Waterschap DOD
 • Tonnie Liefers – WSV Kampen IJsselmuiden
 • Reinier Kalt  – WSV Kampen IJsselmuiden
 • Martijn Mulhof  – Provincie Overijssel
 • Dana Wiersma – Provincie Overijssel

Datum:

25 mei 2016

Opgave:

Bij de gemeente Kampen leeft de wens om aan de noordzijde van de IJssel de entree naar de stad te versterken en de oever een rijkere invulling te geven. Deze wens komt niet alleen van de gemeente, er zijn ook ondernemers die hier graag aan de slag willen. Zo heeft de watersportvereniging aangegeven dat zij graag de voorzieningen aan deze zijde van de IJssel willen uitbreiden met een minicamping en kanoverhuur. Daarnaast speelt er een opgave omtrent waterveiligheid in verband met een afgekeurd dijkvak. Door de belangen die hier samenkomen ontstaan kansen op het raakvlak van ruimte en water en de kans om werkelijk tot een integrale oplossing te komen door al deze ontwikkelingen samen op te pakken. Een bijzonder onderdeel van de noordzijde van de IJssel vormt het historische bolwerk Buitenwacht. Ook het stationsgebied ligt hier, met het op dit moment leegstaande stationsgebouw. In een proces van organische gebiedsontwikkeling zoekt de gemeente samen met betrokken partners naar nieuw gebruik en invulling van het gebied en het daarin gelegen stationsgebouw.

AtelierOverijssel is gevraagd om een ontwerpsessie te organiseren voor de invulling van de noordelijke IJsseloever bij Kampen.

Aanpak:

In het atelier werd aandacht besteed aan de stappen die reeds genomen zijn omtrent het Bolwerk Buitenwacht en bij de sessie is ook het Delta Ontwerpplatform betrokken. In kleinere groepen is het gebied bezocht en geanalyseerd. Aan de hand hiervan zijn scenario’s ontstaan voor de mogelijke ontwikkeling van het gebied. ’s Middags zijn er twee scenario’s uitgewerkt.

Resultaat:

De twee scenario’s die zijn behandeld in het atelier zijn: 1) met lijnen voortbouwen op bestaande ontwikkeling, en 2) het bolwerk als op zich zelf staande locatie voor nieuwe ontwikkelingen. Beide scenario’s bevinden zich aan weerskanten van een assenstelsel.  Voor het vervolg is het van belang dat de veranderingen omtrent de dijk scherper in beeld komen, ook moeten de schetsen uit deze sessie worden samengebracht met de plannen voor het Bolwerk. Het Atelier was een eerste schetssessie en heeft inspiratie opgeleverd voor mogelijke ontwikkeling van de noordelijke IJsseloever.

Documenten: Atelierverslag
Related Projects