Duurzaamheid & klimaatadaptie, Infrastructuur en openbare ruimte
Naam:  A35: kansen voor duurzame energie?
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Betrokkenen:  Gemeente Enschede, Provincie, inwoners en ondernemers
Datum:  September 2017
Opgave: In 2016 heeft Rijkswaterstaat (RWS) een rapport opgesteld over ruimte voor duurzame energie op gronden van RWS. In dit rapport worden de kansen onderzocht rond de opwekking van zonne-energie. Een corridor van zonnepanelen langs de A35 is een van de ideeën en onderdeel van de overgang naar schone energie. De vraag is waar deze panelen geplaatst kunnen worden. Dit Werkatelier brengt kansrijke gebieden in kaart en werkt 3 tot 5 gebieden gedetailleerd uit. Praktische mogelijkheden worden bekeken, maar ook cultuurhistorische waarden, natuurwaarden, landschappelijke en sociale waarden worden afgewogen. Alle lagen van de overheid zijn betrokken.
Aanpak: In het vooronderzoek worden gegevens over grondeigendommen verzameld en wordt een studie gedaan naar de belemmeringen en kansen voor zowel wind- als zonne-energie. Daarna werken we samen met bewoners, ondernemers, gemeente, provincie en Rijkswaterstaat met behulp van kaarten de mogelijkheden verder uit. Aan elke kant van de A35 van Hengelo tot de Duitse grens wordt 250 meter onderzocht.
Resultaat:

Inzicht in locaties waar zonnepanelen geplaatst kunnen worden en antwoord op de vragen:

  • Waarom deze plekken worden gekozen;
  • Waarom zijn zij kansrijk;
  • Welke voordelen zitten er aan ontwikkeling op deze plek(ken), en;
  • Welke moeilijkheden zijn er te verwachten.
Related Projects