13 juli 2017

Werkatelier IJsselbiënnale

Lees meer >

 

14 juni – 24 september 2017 IJsselbiënnale

De IJsselbiënnale is een kunstroute langs de IJssel. De IJsselbiënnale brengt een ode aan de IJssel, de mooiste rivier van Nederland. Door met kunst als aanjager het verhaal van de rivier te vertellen, samen met de regio. Het idee is in 2013 ontstaan om tweejaarlijks een beeldenroute van nationale en internationale kunstenaars in de openbare ruimte, op de mooiste plekken van de regio te tonen.

Lees meer >

 

7 juli 2017

Ateliergesprek Energieregio Twente: energiek & toekomstgericht!

Energiedoelen verschillen van gemeente tot gemeente maar één ding is helder: Nederland gaat over op duurzame energie. Dit betekent investeren in zonne- en windparken, biomassa en geothermie. Niet elke gemeente heeft echter de ruimte om haar ambities te realiseren en voor grootschalige projecten is samenwerking noodzakelijk. Realisatie is vaak moeilijker dan gewenst. Het belang van duurzame energieprojecten wordt erkend, maar een zonneveld of windmolen in je achtertuin, dat wil niemand.

Herkenbaar? Kom dan naar het Ateliergesprek over Energieregio Twente op 7 juli in Haaksbergen. Dit gesprek gaat over de aanpak van vraagstukken op het gebied van samenwerking met belanghebbenden: inwoners, initiatiefnemers, overheden met als doel de realisatie van duurzame energie. Twee sprekers nemen het publiek mee in hun verhaal over de energietransitie en wat dit betekent voor mensen en de ruimte waarin zij leven: Mark Hendriks, journalist, redacteur en auteur op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschapsarchitectuur, schreef voor BrabantKennis een artikel over de impact van duurzame energie op het Brabantse landschap. Hoe ziet dit post-fossiele landschap eruit en welke kansen biedt energietransitie voor de ruimtelijke ontwikkeling?

Ben Wegdam, werkzaam bij West 8, maakte, voor zijn afstuderen aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam, een ontwerp voor een duurzame energieregio Twente. Hij licht zijn ontwerp toe en biedt inspiratie voor echte samenwerking aan duurzame energieprojecten op regionale schaal. De middag biedt volop ruimte voor echt gesprek en ontmoeting.

U kunt zich tot 1 juli 2017 aanmelden bij Reinhilde Schruderer via info@atelieroverijssel.nl o.v.v. Ateliergesprek Energieregio Twente.

 

20 juni 2017

Vindt u het interessant om voordat we dieper ingaan op de opgave tijdens het Ateliergesprek ook breder mogelijkheden te verkennen? Het Oversticht organiseert op 20 juni in The Gallery in Enschede een avond waarop we met elkaar de ideeën, mogelijkheden en plannen voor toekomstige energielandschappen verkennen. Zonnevelden of windparken bijvoorbeeld, wat doen die met het landschap?
Meer informatie >

 

 

1 juni 2017

Ateliergesprek Ondernemen met natuur en water vraagt lef

Beleidsmatig en bestuurlijk dagen overheden ondernemers graag uit om te komen met ambitieuze, vernieuwende concepten met als doel natuur en water te integreren in hun commerciële plannen. In de praktijk worstelen ondernemers echter om hun ideeën echt te realiseren. Meer dan eens blokkeert het proces waardoor mooie kansen voor onze leefomgeving worden verkeken.

Gelukkig vinden veel bestuurders en beleidsambtenaren tegenwoordig ruimte in de nieuwe ruimtelijke wetgeving. Toch lopen ze vaak aan tegen belemmeringen zoals oneigenlijk gebruik van bestemmingen in de toekomst of de borging van ruimtelijke kwaliteit voor de lange termijn (soms pakt het aantrekkelijke en kansrijke concept toch anders uit).

Dit Ateliergesprek laat beleidsmakers en –beslissers zien hoe plannen van ondernemers wel goed gerealiseerd kunnen worden, op zo’n manier dat het waarde toevoegt aan mens en landschap. We schetsen dilemma’s en geven oplossingsrichtingen. Het Atelieradvies Ondernemen met natuur en water, december 2016, vormt de basis van dit gesprek.

Speciale gast is Erwin Stevens van BuroSRO (planoloog en expert op gebied van o.a. bestemmen). Hij neemt de deelnemers mee in zijn bevindingen en reflectie op de praktijk. Natuurlijk is er veel ruimte voor een echt gesprek.

Locatie: Gemeentehuis Dalfsen,

Tijd: 10.00 -12.00 uur (inloop vanaf 9.30)

U kunt zich tot 25 mei aanmelden bij Reinhilde Schuderer via info@atelieroverijssel.nl o.v.v. Ateliergesprek.