Zitbankjes versterken beleving Vliegbasis Twenthe

Twente heeft er sinds een jaar zo’n 130 hectare uniek natuur- en recreatiegebied bij. Tot ver in juli begroeten zingende veldleeuweriken je als je er fietst of wandelt. Veel mensen vinden inmiddels de weg naar dit gebied. De roep om enkele zitbankjes in het gebied is groot. Stichting Lonneker Land sponsort mee aan de eerste zitbank. Doet u ook mee?

Het natuurgebied in de driehoek Enschede, Hengelo en Oldenzaal vormt de schakel tussen de prachtige Lonnekerberg en de landgoederen van Driene. Een uniek gebied. Door de natuur en door de bijzondere militaire objecten die zijn omgevormd tot kunstobjecten en iconen van het verleden. AtelierOverijssel organiseerde eerder een werkatelier om de beleving van het gebied te versterken en vindt de bankjes van Rentmeesters van de Toekomst een mooi initiatief.

Informatieborden en zitbankjes

Het gebied is nu een jaar opengesteld voor publiek. Deze periode is gebruikt om te leren waar en hoe informatie over het gebied maar ook bijvoorbeeld zitbankjes het best tot hun recht komen. Er is gewerkt aan de vormgeving en de keuze voor de materialen voor zowel informatieblokken als de zitbankjes. Het is nu zover dat productie en plaatsing kan starten.

Sponsor een zitbank

Sinds het begin van de openstelling dragen veel mensen het gebied een warm hart toe. Liefhebbers kunnen het mogelijk maken dat er meer bankjes in het gebied komen dan de twee die nu gepland zijn. Stichting Lonneker Land pakte als eerste de sponsor-handschoen op. George van de Velde: “Wij dachten vanaf de ontwerptafel mee over het natuurgebied. Vanaf 2004 zijn we al betrokken bij de inrichting van het hele gebied in de driehoek Enschede, Hengelo, Oldenzaal, in samenwerking met Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, het Waterschap en aanvankelijk ook Vitens, ANWB en Stawel. We zijn blij dat deze 130 hectare van het gebied is ingericht als natuur.”

Op de shelter en bij de uitkijktoren

Het eerste bankje komt bovenop de heuvel op de shelter. Die kijkt uit op het natuurgebied en de start- en landingsbaan. Hierop komt in ieder geval de naam van Stichting Lonneker Land te staan. Een andere rustplek waar bijvoorbeeld een bankje kan komen is de toekomstige uitkijktoren die in het najaar wordt geplaatst. Dat gebeurt op de plek waar in 1930 het KLM-gebouw stond.

Meesponsoren

Van elke sponsor wordt de naam op een bankje vermeld. Elke bijdrage, groot of klein, kan helpen om een extra bankje, bovenop de twee nu geplande bankjes, te realiseren. Bijvoorbeeld bovenop het uitkijkpunt ‘de Parallax’, bovenop de voormalige brandstoftanks.

Wilt u meedoen? Neem dan contact op met nicky.struijkerboudier@adttwente.nl.