Welkom bij Ateliergesprek over Energieregio Twente

Energieregio Twente: energiek & toekomstgericht!

Energiedoelen verschillen van gemeente tot gemeente maar één ding is helder: Nederland gaat over op duurzame energie. Dit betekent investeren in zonne- en windparken, biomassa en geothermie. Niet elke gemeente heeft echter de ruimte om haar ambities te realiseren en voor grootschalige projecten is samenwerking noodzakelijk. Realisatie is vaak moeilijker dan gewenst. Het belang van duurzame energieprojecten wordt erkend, maar een zonneveld of windmolen in je achtertuin, dat wil niemand.

Herkenbaar? Kom dan naar het Ateliergesprek over Energieregio Twente op 7 juli in Haaksbergen. Dit gesprek gaat over de aanpak van vraagstukken op het gebied van samenwerking met belanghebbenden: inwoners, initiatiefnemers, overheden met als doel de realisatie van duurzame energie. Twee sprekers nemen het publiek mee in hun verhaal over de energietransitie en wat dit betekent voor mensen en de ruimte waarin zij leven: Mark Hendriks, journalist, redacteur en auteur op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschapsarchitectuur, schreef voor BrabantKennis een artikel over de impact van duurzame energie op het Brabantse landschap. Hoe ziet dit post-fossiele landschap eruit en welke kansen biedt energietransitie voor de ruimtelijke ontwikkeling?

Ben Wegdam, werkzaam bij West 8, maakte, voor zijn afstuderen aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam, een ontwerp voor een duurzame energieregio Twente. Hij licht zijn ontwerp toe en biedt inspiratie voor echte samenwerking aan duurzame energieprojecten op regionale schaal. De middag biedt volop ruimte voor echt gesprek en ontmoeting.

Programma

  • 14.45 – 15.00: Inloop
  • Welkom – Ingeborg Thoral, Atelierleider
  • Mark Hendriks: de impact van duurzame energie op het landschap
  • Ben Wegdam: ontwerp voor duurzame energieregio Twente
  • In gesprek
  • Napraten met drankje

U kunt zich tot 1 juli 2017 aanmelden bij Reinhilde Schruderer via info@atelieroverijssel.nl o.v.v. Ateliergesprek Energieregio Twente.