Ondernemen met natuur en water vraagt lef

Op 1 juni organiseert AtelierOverijssel een AtelierGesprek over ondernemen met natuur en water. Het gesprek vindt plaats in Dalfsen van 10 tot 12 uur (inloop vanaf 9.30). 

Beleidsmatig en bestuurlijk dagen overheden ondernemers graag uit om te komen met ambitieuze, vernieuwende concepten met als doel natuur en water te integreren in hun commerciële plannen. In de praktijk worstelen ondernemers echter om hun ideeën echt te realiseren. Meer dan eens blokkeert het proces waardoor mooie kansen voor onze leefomgeving worden verkeken.

Gelukkig vinden veel bestuurders en beleidsambtenaren tegenwoordig ruimte in de nieuwe ruimtelijke wetgeving. Toch lopen ze vaak aan tegen belemmeringen zoals oneigenlijk gebruik van bestemmingen in de toekomst of de borging van ruimtelijke kwaliteit voor de lange termijn (soms pakt het aantrekkelijke en kansrijke concept toch anders uit).

Dit Ateliergesprek laat beleidsmakers en –beslissers zien hoe plannen van ondernemers wel goed gerealiseerd kunnen worden, op zo’n manier dat het waarde toevoegt aan mens en landschap. We schetsen dilemma’s en geven oplossingsrichtingen. Het Atelieradvies Ondernemen met natuur en water, december 2016, vormt de basis van dit gesprek.

Speciale gast is Erwin Stevens van BuroSRO (planoloog en expert op gebied van o.a. bestemmen). Hij neemt de deelnemers mee in zijn bevindingen en reflectie op de praktijk. Natuurlijk is er veel ruimte voor een echt gesprek.

Locatie: Gemeentehuis Dalfsen,

Tijd: 10.00 -12.00 uur (inloop vanaf 9.30)

U kunt zich tot 25 mei aanmelden bij Reinhilde Schuderer via info@atelieroverijssel.nl o.v.v. Ateliergesprek.