Advies Ondernemen met natuur en water

Oproep aan overheden: inspireer en werk actief mee, faciliteren is niet genoeg!

De laatste jaren dagen beleidsmakers en bestuurders ondernemers graag uit om te komen met ambitieuze en vernieuwende bedrijfsconcepten voor het ‘mee-ontwikkelen’ van natuur en water binnen een gezonde bedrijfsvoering. De praktijk is vervolgens weerbarstig: ondernemers blijken hun creatieve idee lastig uitgevoerd te krijgen. Hoe komt dit? Judith Snepvangers en Ingeborg Thoral schreven een advies >

Foto: Mark Zekhuis