Advies Coöperatieve woningen in het landelijk gebied

Om de kleine kernen vitaal te houden is een plaats voor jongeren essentieel en zijn betaalbare en veranderbare woningen en woonconcepten nodig. Flexibiliteit en experimenteerruimte zijn gewenst om tot oplossingen voor deze uitdaging te komen. In het advies dat wij september 2016 schreven, lees je er alles over.

Het advies >