Peter HermensAdviseur Ruimtelijke Kwaliteit

Peter Hermens (1984) is een allround ontwerper met kennis van zowel het kleinste (ontwerp van erf, tuin, straat en plein) als het grootste (stedenbouwkundige en landschapsplannen, gebiedsvisies, onderzoek, beleid en geografie) schaalniveau. In een breed netwerk van ontwikkelaars, landschapsbeheerders, recreatieondernemers, architecten, overheden, in de agrarische sector en bij diverse bedrijvige sectoren, vormt hij een cruciale schakel tussen specifieke inhoudelijke kennis, ontwerp en het landschap waarin ‘hét’ moet gebeuren. Door de diversiteit in ontwerp- en onderzoeksprojecten begrijpt hij het Nederlandse landschap, de belangen en wensen die er spelen. Peter omarmt de inhoudelijke complexiteit van landschappelijke ontwerp vraagstukken.