Koen Briladviseur Ruimte en Kunst

Koen Bril (1971) is coördinator en projectleider bij Kunstenlab. Hij studeerde Algemene Letteren aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie kunstbeleid en – management. Hij was projectleider bij een aantal van de langjarige projecten die het Kunstenlab de afgelopen jaren heeft geïnitieerd en georganiseerd waaronder het A1-project, Ongezouten en Canonkunst. Recentelijk was hij nauw betrokken bij samenstelling en productie van de buitententoonstelling van de IJsselbiënnale en bij het programma rondom de relatie kunst en verfestivalisering van de samenleving. In al deze projecten verbindt Kunstenlab kunst en kunstenaars aan (maatschappelijke) terreinen als ruimtelijke ordening, economie en innovatie, geschiedenis en cultureel erfgoed, en toerisme. Daarnaast begeleidt hij kunstopdrachttrajecten en is hij coördinator van het kunstenaarsbeleid van Kunstenlab in Deventer.