Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit

AtelierOverijssel is een onafhankelijke werkplaats voor iedereen die wil leren, ervaring wil opdoen, nieuwe inzichten wil krijgen en geadviseerd wenst te worden over ruimtelijke opgaven. Binnen het Atelier wordt samengewerkt aan actuele cases in Overijssel: inspirerend, katalyserend en verbindend. Ons doel is om ruimtelijke kwaliteit een vanzelfsprekend onderdeel van het werken aan ruimtelijke opgaven te laten zijn.

Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen bij ons terecht met vragen om bemiddeling, onafhankelijk advies of steun bij urgente ruimtelijke kwesties.

AtelierOverijssel inspireert, denkt mee en adviseert over ruimtelijke kwaliteit, bijvoorbeeld door deelname aan projecten, bemiddeling in lopende processen en het opzetten van nieuwe studies of projecten. Vraagstukken behandelen wij in Werkateliers. Per adviesvraag kijken we hoeveel en welke sessies nodig zijn.

  • Wij bieden integrale kennis en ervaring, en hebben een groot netwerk.
  •  De onafhankelijkheid van de gezamenlijke partners zorgt ervoor dat u zeker bent van het beste advies.
  • Wij pakken uw opgave snel, scherp én praktisch op.

Samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken we vraagstukken uit over ruimtelijke kwaliteit. We doen dit in Werkateliers. Een Werkatelier is maatwerk en wordt afhankelijk van de wens van de opdrachtgever samengesteld. Na een verkennend gesprek bekijken we samen met de opdrachtgever voor welke opgave we staan, welke sessievorm en welk eindproduct wenselijk is. Dit kan uiteenlopen van een enkele sessie met een beeldverslag tot een serie sessies met een uitgebreid adviesrapport met kaartmateriaal als eindproduct. Per vraagstuk bekijken we welke Atelierpartner het beste past bij het thema en de opdrachtgever.